เงื่อนไขการจองเวลาล่วงหน้าก่อนเข้ารับการเทอราปี

  • พื้นที่มีจำกัดและเราต้องการที่จะให้บริการที่ดีที่สุดกับคุณและลูกค้าของเราการไม่มาตามนัดหรือมาสายผิดเวลานัดหมายคุณต้องจ่ายเพิ่ม 10€ ในการรักษา
  • คุณสามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขการจองเวลาได้ใน 2 ชั่วโมงล่วงหน้า หากคุณเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายใน 2 ชั่วโมงก่อนนัดหมาย คุณก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 10 €
  • ควรทานข้าวหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนและหลังการรักษา
  • ถ้าคุณต้องรับประทานยาตามกำหนดหรือตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้า

Menu