ร่างกายและจิตใจ
ความเจริญก้าวหน้าในยุคของเทคโนโลยีดังเช่นปัจจุบันนี้ เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ความเครียดและปัญหาสุขภาพของผู้คนก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น สภาวะความเครียดถุกสะสมและความกดดันของจิตใจ แสดงออกมาเป็นอาการตรึงเครียดให้เห็นแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล
สภาวะที่มนุษย์เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นภาวะขาดความสมดุลของร่างกายและจิตใจ การบำบัดด้วยการนวดผ่อนคลายเป็นการบำบัดที่ได้ผลมากอย่างหนึ่ง การนวดทำให้การใหลเวียนของโลหิตทำงานดีขึ้น กล้ามเนื้อหดเกร็งตัวให้ผ่อนคลายและปรับความสมดุลของร่างกายให้ดีขึ้น ศาสตร์นวดเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่า ที่มีการเอาสมุนไพรมาเป็นตัวช่วยในการบำบัดที่เพิ่มคุณภาพได้อย่างน่าอัศจรรรย์
 

Menu